Sản phẩm

MEGASONIC MEGASONIC CLEAR IMAGE CUSTOMIZED

Thành phần:
Carbomer, glycerin, paraben, color, water...

Thành phần:
Carbomer, glycerin, EC, water...

Tính chất:

Độ nhớt 70,000 cp

Vận tốc âm 1.65 ± .05 mm/μsec

Trở kháng âm 1.8 ± .05 MRayls

pH 6.8 tới 7.3

Gel trong không mùi

Công thức gel thân nước

Không bọt khí, không cồn, không chất ăn mòn

Tính chất:

Độ nhớt 130,000 cp

Vận tốc âm 1.91 ±.05 mm/μsec

Trở kháng âm 2.53 ± .05 MRayls

pH 7.0 tới 7.2

Gel trong không màu, không mùi

Công thức gel thân nước

Không bọt khí, không cồn, không chất ăn mòn,

Không chất bảo quản, không kích ứng.

Áp dụng:
Siêu âm chẩn đoán hình ảnh

Áp dụng:

Siêu âm chẩn đoán hình ảnh

Chăm sóc thẩm mỹ

Giấy phép lưu hành: 190000273/PCBA-HN

ISO 13485:2016

Giấy phép lưu hành: 190000273/PCBA-HN

ISO 13485:2016